تبلیغات
موضوع آزاد - آهــَـטּ پـَـرست بودَטּ دخترا یـﮧ خصلت ۱۰۰٪ نسبیـﮧ
موضوع آزاد

آهــَـטּ پـَـرست بودَטּ دخترا یـﮧ خصلت ۱۰۰٪ نسبیـﮧ
ایـטּ خاصیت دخترا خلاصـﮧ میشـﮧ تو چشمهاﮮ تو


دخترا دقیقا هموטּ قــدر آهــَـטּ پـَرست هستـטּ کـﮧ :

تــو بـﮧ جاﮮ دیدَטּ یـﮧ دختــر یا یـﮧ زن یـآ حتـﮯ گاهـﮯ یـﮧ مادر !

فقط چند تا برجستگـﮯ میبینـﮯ ...

و ایـטּ خیلـﮯ جالبـﮧ کـﮧ چشمت انقدر قوﮮ هست


کـﮧ تمام اعضاﮮ بدטּ رو از زیر گشاد تریـטּ لباس ﮩﺂ اِسکــَـטּ میکـُـنـﮯ


و سـﮧ بعدﮮ میبینـﮯ !


دخترا دقیقا هموטּ قــدر آهــَـטּ پـَرست هستـטּ کـﮧ :

تــو بـﮧ جاﮮ ایـטּ کـﮧ تو برخورد بـآ اونا بهشوטּ بگـﮯ ببخشید خانـُم محترَم

میگـﮯ جوووووووטּ عـَـجـَــب چیزیـــــــــﮧ!!!


دخترا دقیقا هموטּ قــدر آهــَـטּ پـَرست هستـטּ کـﮧ :

تــو وقتـﮯ توﮮ تاکسـﮯ میشینـﮯ ؛ با هـَـر بار پیچیدَטּ فرموטּ ماشیـטּ

تــو هــَـم میوفتـﮯ روﮮ اوטּ دختر ســآدﮩ کـﮧ چسبیدﮩ بـﮧ درِ ماشیـטּ !


 دخترا دقیقا هموטּ قــدر آهــَـטּ پـَرست هستـטּ کـﮧ :

وقتـﮯ بـآ یـﮧ دختر همرآﮩ هستـﮯ ؛


هـَمـَش بهش تعارف میکنـﮯ کـﮧ خانوم ﮩﺂ مـُـقدَم تـَر هستـ


تـآ جلو تر از تــو رآﮩ برטּ ...

ولـﮯ خودت خوب میدونـﮯ نیتت واسـﮧ ایـטּ کار چیـﮧ !!!


دخترا دقیقا هموטּ قــدر آهــَـטּ پـَرست هستـטּ کـﮧ:

وقتـﮯ تــو بـآ زنت میرﮮ بیروטּ حتـﮯ


رنگ لباس زیر دیگرآטּ رو تشخیص میدﮮ !

امآ حس نمیکنـﮯ کـﮧ زنت چنـــد متر عقب تر ؛


از درد لگد ﮩﺂﮮ بچـﮧ ﮮ توﮮ شکمش گوشـﮧ خیابوטּ دارﮩ بـﮧ خودش میپیچـﮧ !!!


دخترا دقیقا هموטּ قــدر آهــَـטּ پـَرست هستـטּ کـﮧ:


تـو وقتـﮯ میخواﮮ باهاشوטּ آشنا بشـﮯ ؛

بـﮧ جاﮮ اینکـﮧ دلشوטּ رو بـﮧ دست بیارﮮ...


مخشوטּ رو بـﮧ دست میارﮮ

بـﮧ جاﮮ اینکـﮧ ببینـﮯ از نظر اخــلاق و روحیـﮧ بـﮧ هـَم میخورید ...

هموטּ اول میگـﮯ جا دارﮮ یـآ جور کـُـنم ؟!!!


( آخـﮧ لامصب س . س هـَـم اولش آمادگـﮯ ِ روحـﮯ روانـﮯ میخواد )


دخترا دقیقا هموטּ قــدر آهــَـטּ پـَرست هستـטּ کـﮧ:

وقتـﮯ میخورَטּ زمیـטּ و تــو میرﮮ دستشوטּ رو میگیرﮮ و بلند میکنـﮯ ؛

بـﮧ جاﮮ اینکـﮧ سرت رو بندازﮮ پاییـטּ و راهت رو ادامـﮧ بدﮮ ...

سریع بهش شمارﮩ میدﮮ و میگـﮮ از آشناییتوטּ خوشبختم !

اونوقت اگـﮧ یـﮧ مرد مثل خودت یـآ یـﮧ بچـﮧ یـآ حتـﮯ یـﮧ پیر مرد ، پیر زن

می خـُـورد زمیـטּ بازم همینجورﮮ شیرجـﮧ میزدﮮ سمتش کـﮧ کمکش کنـﮯ؟

دِ نگو آره ... چوטּ اگـﮧ ایـטּ کارﮩ بودﮮ توﮮ اتوبوس جاتو میدادﮮ


بـﮧ اون پیر مردﮮ کـﮧ بالا سرت بـآ عصا وایسادﮩ !


خلاصـﮧ کـﮧ آقا پسر ...

هر وقت تونستـﮯ از کنار یـﮧ دختر یـآ زن رد بشـﮯ و بـﮧ جاﮮ ایـטּ کـﮧ بگـﮯ

بخورمت عزیــــــــــــزم !

بگـﮯ سلام بانـــو ...

اونوقت میتونـﮯ اسم خودت رو بذارﮮ مرد ...

و مطمئن باش کـﮧ هنوز هستــَטּ دخترایـﮯ کـﮧ مرد بودَטּ براشــوטּ

                                      مهمـﮧ و آهـَـטּ پـَرست نیستــَטּ...نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 24 آذر 1396 08:46 ب.ظ
این نوشتار به مردم اینترنت کمک خواهد کرد
برای تنظیم وبلاگ جدید یا حتی یک وبلاگ از ابتدا تا انتها.
دوشنبه 13 آذر 1396 09:46 ب.ظ
اگر قصد دارید برای بهترین مطالب مانند خودتان، فقط به دیدن این وبسایت بروید
به عنوان آن را می دهد ویژگی های محتوا، با تشکر
سه شنبه 7 آذر 1396 11:49 ب.ظ
به عنوان مورد علاقه ذخیره شده، وب سایت شما را دوست دارم!
دوشنبه 6 آذر 1396 05:36 ب.ظ
حتی نمیدونم چطوری اینجا رو ترک کردم، اما فکر کردم این پست
عالی بود. من نمی دانم شما چه کسی هستید، اما مطمئنا شما در حال رفتن به یک وبلاگ نویس معروف اگر شما قبلا نیست؛)
به سلامتی!
جمعه 3 آذر 1396 05:39 ب.ظ
وای! من واقعا الگو / موضوع این سایت را حفر می کنم.

این ساده است، اما موثر است. چند بار آن را به چالش کشیدن برای به دست آوردن این "تعادل کامل" بین دوستانه و ظاهر بصری.

باید بگویم شما یک کار عالی با این کار انجام داده اید.
علاوه بر این، وبلاگ بارها بسیار سریع برای
من در Chrome هستم وبلاگ بی نظیر!
سه شنبه 30 آبان 1396 07:12 ب.ظ
این بسیار ساده است برای پیدا کردن هر موضوع در خالص در مقایسه با کتاب،
همانطور که این پاراگراف را در این صفحه وب یافتم.
پنجشنبه 18 آبان 1396 12:25 ق.ظ
سلام! من می توانستم سوگند یاد کنم که من قبل از این وبلاگ بودم
اما بعد از مرور برخی از پست ها متوجه شدم که این جدید است
من به هر حال، من کاملا خوشحالم که آن را پیدا کردم و
من نشانه گذاری و چک کردن اغلب!
یکشنبه 14 آبان 1396 03:34 ق.ظ
اول از همه می خواهم وبلاگ فوق العاده ای بگویم!
من یک سوال سریع داشتم که می خواهم بپرسم آیا شما انجام می دهید
نه ذهن من کنجکاو شدم تا متوجه شوم که شما خودتان را متمرکز کرده اید و سرتان را پاک می کنید
قبل از نوشتن من دچار مشکل شده بودم که ذهنم را پاک کنم
ایده ها من لذت بردن از نوشتن، اما فقط به نظر می رسد
اولین 10 تا 15 دقیقه فقط از تلاش برای فهمیدن چگونگی شروع استفاده می شود. هر ایده یا راهنمایی؟

قدردانی آن
شنبه 13 آبان 1396 06:42 ب.ظ
عالی! مقاله واقعا شگفت انگیز، من ایده بسیار روشن در مورد آن را
از این نوشتار
پنجشنبه 11 آبان 1396 02:28 ق.ظ
پس از خواندن این مطلب، اعتقاد داشتم این واقعا روشنگرانه است.
من از شما قدردانی می کنم که زمان و تلاش زیادی برای قرار دادن این مقاله با هم داشته باشید.
من یک بار دیگر خود را شخصا صرف زمان قابل توجهی از هر دو خواندن و ارسال نظرات است.
ولی که چه، هنوز هم ارزش این را داشت!
چهارشنبه 10 آبان 1396 11:52 ب.ظ
Thanks for finally writing about >موضوع
آزاد - آهــَـטּ پـَـرست بودَטּ دخترا یـﮧ
خصلت ۱۰۰٪ نسبیـﮧ <Liked it!
چهارشنبه 10 آبان 1396 09:19 ب.ظ
من این را می دانم اگر موضوعی نیست، اما من به دنبال ایجاد وبلاگ خود هستم و از اینکه همه تنظیمات مورد نیاز برای همه چیز لازم است، تعجب می کنم؟
من فرض دارم یک وبلاگ مانند خود شما هزینه یک پنی بسیار گران است؟

من بسیار هوشمندانه اینترنت نیستم، بنابراین 100٪ مطمئن نیستم. هر توصیه یا مشاوره
خواهد بود بسیار قدردانی. با تشکر
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:24 ب.ظ
با تشکر برای به اشتراک گذاشتن افکار خود. من واقعا از تلاش های شما قدردانی می کنم و منتظر شما خواهم بود
بیشتر از یک بار دیگر از شما تشکر می کنم.
سه شنبه 9 آبان 1396 06:38 ب.ظ
سلام من می دانم این موضوع خالی است، اما از اینکه می دانستم هر چیزی می دانستم تعجب کردم
ویدجت من می توانم به وبلاگ من که به طور خودکار صدای جیر جیر من تازه ترین به روز رسانی توییتر اضافه کنید.
من برای مدت زمان زیادی به دنبال یک افزونه بودم و امیدوار بودم
شاید شما تجربه ای با چیزی شبیه به این داشته باشید.
لطفا به من اطلاع دهید اگر به هر چیزی برسید. من واقعا از وبلاگ شما خوشم می آید و منتظر به روز رسانی های جدید خواهم بود.
سه شنبه 9 آبان 1396 04:40 ب.ظ
Hmm هر کس دیگری با مشکلات موجود در تصاویر در بارگیری این وبلاگ مواجه است؟
من سعی میکنم بفهمم که آیا مشکلش در پایان من و یا در مورد آن است
وبلاگ از تمامی پیشنهادات به خوبی قدردانی خواهد شد.
دوشنبه 8 آبان 1396 10:14 ب.ظ
آیا در این سایت یک مشکل اسپم داشته اید؟ من هم یک وبلاگ نویس هستم و من
وضعیت شما را شگفت زده کردید بسیاری از ما برخی از روش های خوب را توسعه داده اند و ما به دنبال استراتژی های دیگر با دیگران هستیم، مطمئن باشید که من را شلیک کنید
ایمیل اگر علاقه مند باشد.
یکشنبه 30 مهر 1396 06:48 ب.ظ
سلام! من می دانم که این مسئله منحصر به فرد است اما من می خواهم بپرسم.
آیا شما علاقه مند به لینک های تجارت و یا شاید مهمان نوشتن یک مقاله وبلاگ یا بالعکس؟
وبسایت من بسیاری از موضوعات مشابه شما را پوشش می دهد و من احساس می کنم که می توانیم از یکدیگر بیشتر بهره مند شویم.
اگر ممکن است علاقه مند باشید، به من ایمیل بفرستید.
منتظر شنیدن از شما هستم! وبلاگ فوق العاده توسط راه!
شنبه 1 مهر 1396 03:18 ب.ظ
excellent issues altogether, you just received a new reader.

What may you recommend about your post that you just
made some days in the past? Any positive?
جمعه 24 شهریور 1396 08:22 ب.ظ
Hey! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.

Is it very difficult to set up your own blog?

I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick.
I'm thinking about creating my own but I'm not sure where to begin. Do you have
any ideas or suggestions? Thank you
پنجشنبه 23 شهریور 1396 09:20 ق.ظ
It's genuinely very complex in this active life to
listen news on Television, so I just use web for
that purpose, and get the hottest news.
پنجشنبه 23 شهریور 1396 09:14 ق.ظ
It's genuinely very complex in this active life to
listen news on Television, so I just use web for
that purpose, and get the hottest news.
دوشنبه 20 شهریور 1396 06:42 ق.ظ
من اغلب وبلاگ می کنم و از شما واقعا سپاسگزارم برای اطلاعات شما. مقاله شما واقعا علاقه من را به خود جلب کرده است.
من سایت خود را نشانه گذاری میکنم و برای یک بار در هفته جزئیات جدیدی را بررسی خواهم کرد.
من هم به RSS خوراک شما مشترک هستم
دوشنبه 20 شهریور 1396 06:03 ق.ظ
به طور کامل، شما فقط یک خواننده جدید به دست آوردید.
شما در رابطه با پست خود که شما به سادگی آن را انجام دادید چه توصیه ای می کنید؟
چند روز پیش؟ مطمئنم؟
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:15 ق.ظ
این در حالی است که افراد تحصیلکرده در این زمینه تقریبا غیرممکن است
موضوع خاص، اما به نظر می رسد شما می دانید که شما در مورد صحبت می کنید!
با تشکر
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:05 ق.ظ
از وبسایت های مختلف بازدید کردم اما کیفیت صوتی برای آهنگ های صوتی وجود دارد
در این وب سایت واقعا شگفت انگیز است.
یکشنبه 19 شهریور 1396 01:14 ب.ظ
من واقعا موضوع / طراحی وب سایت شما را دوست دارم.
آیا تا به حال هر گونه مسائل سازگاری مرورگر را اجرا کرده اید؟
تعداد کمی از بازدیدکنندگان وبلاگ من در مورد وبلاگ من صادقانه در اکسپلورر شکایت کرده اند اما در فایرفاکس عالی عمل می کنند.
آیا شما برای پیشگیری از این مشکل توصیههایی دارید؟
دوشنبه 16 مرداد 1396 04:31 ب.ظ
I'm now not certain the place you're getting your information, however great topic.
I must spend a while learning much more or understanding more.
Thanks for wonderful information I used to be searching for this information for my mission.
شنبه 14 مرداد 1396 06:47 ق.ظ
Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I've really enjoyed browsing your blog posts.
After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:53 ب.ظ
Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and
you are just extremely magnificent. I actually
like what you have acquired here, certainly like what you are saying and the way in which
you say it. You make it entertaining and you still take care of
to keep it wise. I can't wait to read far more from you.
This is actually a great site.
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:25 ب.ظ
I love it when folks come together and share thoughts.
Great site, keep it up!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : ♥نازنین ♥
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

ハート&バラ&宝石

ハート&バラ&宝石 2

Flying Icon

♥ゆれるよっ♥

CryWithMyMusic

cute girl

cute gi